Home

     

Niels Sandalgaard, cand. oecon., ph.d.*

 

*Jeg er ansat ved Institut for Økonomi & Ledelse på Aalborg Universitet, og forsker i nyere budgetlægnings- og økonomistyringsmodeller herunder Beyond Budgeting modellen og jeg har publiceret en række artikler om disse emner. Derudover har jeg en betydelig praktisk erfaring med økonomistyring og har tidligere været ansat i VKR-Gruppen bl.a. som økonom og direktionsassistent.